شفا دادن ایران سوریه ایرانی وزیر امور خارجه

شفا دادن: ایران سوریه ایرانی وزیر امور خارجه وزیر خارجه کشور اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار اجتماعی مستقر شد، بهشت&quot، جلسه عصرگاهی نجفی با شهرداران مناطق 22 گانه ، شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران در &quot

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران در دفتر کار خود در خیابان بهشت مستقر شد و رسماً کار خود را به عنوان شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران شروع کرد. 

مستقر شد، بهشت&quot، جلسه عصرگاهی نجفی با شهرداران مناطق 22 گانه ، شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران در &quot

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران در "بهشت" مستقر شد/جلسه عصرگاهی نجفی با شهرداران مناطق 22 گانه

عبارات مهم : ایران

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران در دفتر کار خود در خیابان بهشت مستقر شد و رسماً کار خود را به عنوان شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران شروع کرد.

به گزارش ایسنا، پیرو امضای حکم شهرداری نجفی از سوی وزیر کشور کار شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران از امروز به صورت رسمی شروع شد.

مستقر شد، بهشت&quot، جلسه عصرگاهی نجفی با شهرداران مناطق 22 گانه ، شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران در &quot

رحمانی فضلی، حکم محمدعلی نجفی، شهردار منتخب شورای پنجم پایتخت کشور عزیزمان ایران را شب گذشته امضاء کرد و او قانونا شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران شد.

بنابراین گزارش، محمدعلی نجفی قرار است عصر امروز دوشنبه میزبان شهرداران مناطق 22 گانه پایتخت کشور عزیزمان ایران باشد.

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران در دفتر کار خود در خیابان بهشت مستقر شد و رسماً کار خود را به عنوان شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران شروع کرد. 

واژه های کلیدی: ایران | شهردار | شهرداری | اخبار اجتماعی

مستقر شد، بهشت&quot، جلسه عصرگاهی نجفی با شهرداران مناطق 22 گانه ، شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران در &quot

مستقر شد، بهشت&quot، جلسه عصرگاهی نجفی با شهرداران مناطق 22 گانه ، شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران در &quot

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs