شفا دادن ایران سوریه ایرانی وزیر امور خارجه

شفا دادن: ایران سوریه ایرانی وزیر امور خارجه وزیر خارجه کشور اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار اجتماعی قلیان در قهوه‌خانه‌های مجوزدار آزاد شد؟

امروز بعضی رسانه ها اخباری مبنی بر برطرف ممنوعیت استعمال قلیان در قهوه منزل های مجوزدار منتشر کردند. 

قلیان در قهوه‌خانه‌های مجوزدار آزاد شد؟

قلیان در قهوه منزل های مجوزدار آزاد شد؟

عبارات مهم : قانون

امروز بعضی رسانه ها اخباری مبنی بر برطرف ممنوعیت استعمال قلیان در قهوه منزل های مجوزدار منتشر کردند.

به گزارش ایسنا، در جلسه دیروز مجلس شورای اسلامی یک فوریت استفساریه تبصره یک ماده 13 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات تصویب کرده که نشانه از آن مستثنی کردن مصرف قلیان در قهوه منزل های مجوزدار بوده است.

قلیان در قهوه‌خانه‌های مجوزدار آزاد شد؟

در این رابطه «ابوالفضل دهستانی»، مدیر اتحادیه سفره منزل های سنتی مشهد، در گفت و گو با ایسنا در خصوص طرح آزادسازی قلیان در قهوه منزل های مجوزدار گفت: باید توجه داشت طرح استفساریه آزادسازی قلیان با قید یک فوریت به مجلس رفته هست. بعد از اینکه طرح ارائه شده است مجددا در کمیسیون بررسی و سپس در صحن مجلس رای گیری شود، در انتها مصوبه به شورای نگهبان فرستاده و با تایید آن شورا تبدیل به قانون خواهد شد.

وی افزود: تاکنون در رابطه با آزاد شدن قلیان هیچگونه خبری به ما ابلاغ نشده و تا دستور آن ابلاغ نشود، قانوناً به عنوان اتحادیه هیچگونه اقدامی نمی توانم بکنیم، از این رو باید مراحل قانونی آن طی شود.

امروز بعضی رسانه ها اخباری مبنی بر برطرف ممنوعیت استعمال قلیان در قهوه منزل های مجوزدار منتشر کردند. 

رئیس اتحادیه سفره منزل های سنتی مشهد خاطرنشان کرد: هر کدام از این مراحل و طرح های قانونی باید اجرا شود. بعد از طی شدن مدت قانونی آن می توان از آزادی استعمال قلیان خبر داد.

دهستانی تصریح کرد: تا زمانی که این طرح به وسیله شورای نگهبان تایید و ابلاغ نشده هیچگونه اقدامی نمی توانیم بکنیم.

«محمود بنانژاد»، مدیر اتاق اصناف مشهد، نیز در این خصوص خاطرنشان کرد: در مجلس طرحی یک فوریتی جهت بررسی اماکن عمومی خصوصا قهوه منزل ها و سفره منزل های سنتی جهت ارائه قلیون مطرح شد. بر این اساس این طرح باید بررسی مجدد و در مجلس رای گیری شود. در واقع روز گذشاته تنها بررسی مجدد این طرح رای آورده است.

قلیان در قهوه‌خانه‌های مجوزدار آزاد شد؟

وی تصریح کرد: این طرح با یک فوریت رأی آورده است یعنی در وقت بندی و نوبت خود قرار می گیرد تا به آن پیگیری شود.

رئیس اتاق اصناف مشهد اظهار کرد: اگر بعد از بررسی طرح در صحن مجلس، استثنا شدن عرضه قلیان رأی آورد، آن وقت می توان گفت ممنوعیت استعمال قلیان برداشته شده است هست. طرح مبارزه با دخانیات از سال 85 با چندینه سال تاخیر اجرا شد و در نتیجه عرضه قلیان ممنوع شد. در این طرح یکسری نقاط قوت و ضعف وجود دارد.

امروز بعضی رسانه ها اخباری مبنی بر برطرف ممنوعیت استعمال قلیان در قهوه منزل های مجوزدار منتشر کردند. 

بنانژاد یادآور شد: من نه مخالف این طرح هستم و نه موافق ولی نظر من این است که هر لحظه یک قانون اگر بد هم باشد، بهتر از نبود قانون هست. چنانکه این قانون ایراداتی دارد و باید اصلاح شود به طوری که بتوان این قوانین را اجرا کرد.

واژه های کلیدی: قانون | قانونی | مصرف قلیان | استعمال قلیان | مجلس شورای اسلامی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs