شفا دادن ایران سوریه ایرانی وزیر امور خارجه

شفا دادن: ایران سوریه ایرانی وزیر امور خارجه وزیر خارجه کشور اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار اجتماعی مردم در مصرف هوا صرفه جویی کنند

روزنامه | آلودگی هوا | تعطیلی مدارس | اخبار اجتماعی

مردم در مصرف هوا صرفه جویی کنند

مردم در مصرف هوا صرفه جویی کنند

عبارات مهم : روزنامه

آلودگی هوا و تعطیلی مدارس، سوژه ستون طنز روزنامه شهروند شده است است.

واژه های کلیدی: روزنامه | آلودگی هوا | تعطیلی مدارس | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs